Πολιτική Απορρήτου / Πολιτική Cookies

Εισαγωγή – Στοιχεία υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που πιθανόν να συλλέγουμε από εσάς ή που πιθανόν εσείς παρέχετε, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, καθώς, επίσης, και τις πρακτικές που ακολουθούμε για τη συλλογή, χρήση, προστασία και γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών.

Υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση της Φωτεινής Τσαγκάρη, με έδρα στο Κάστρο Μονεμβασίας, ΤΚ 23070, με ΑΦΜ 069624005, τηλ. 2732061303, email: [email protected].

Η επιχείρησή μας επιδιώκει τη διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, για να εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με ασφάλεια και επεξεργάζονται με τη θεμιτή και νόμιμη διαδικασία. Για κάθε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επιχείρησή μας στα αμέσως ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων – τρόπος συλλογής των δεδομένων

Κατά την απλή επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Ωστόσο, με την απλή επίσκεψη αυτή, είναι δυνατόν να αποθηκεύονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της επιχείρησης ανώνυμα στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την πλοήγηση στον ιστότοπο, όπως η διεύθυνση ΙP της συσκευής σας, η ημερομηνία και η διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, στοιχεία παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και η δραστηριότητα κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου (όπως στοιχεία για τις επιλογές θέασης προϊόντων, διάρκεια εμφάνισης κάθε επιλογής κλπ). 

Τα κατωτέρω προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνον εφόσον εσείς τα παρέχετε στον ιστότοπό μας, δηλαδή με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας και αποκλειστικώς σε δύο περιπτώσεις, είτε κατά την εγγραφή σας, ως χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε κατά την τοποθέτηση παραγγελίας για αγορά προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε ότι αυτά δεν θα παρασχεθούν ή θα γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο, εκτός αν αυτό απαιτείται ρητώς από τη νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης αγοράς προϊόντων που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως ενδεικτικώς σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών (κούριερ) ή μεταφορών, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την ασφαλή και επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής σας για την αγορά προϊόντων και στις αρμόδιες ελεγκτικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, εφόσον αυτό επιβάλλεται ως νόμιμη υποχρέωσή μας, ή για τη διαφύλαξη και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να αποκτήσει το προσωπικό της επιχείρησης ή τρίτα πρόσωπα, εξουσιοδοτημένα από την επιχείρηση, με τα οποία η επιχείρηση έχει συμβατική σχέση, στο ίδιο πλαίσιο εμπιστευτικότητας και τήρησης των κανόνων για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων κάθε χρήστη του ιστοτόπου. 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Σε περίπτωση που εγγραφείτε ως χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή τοποθετήσετε παραγγελία για αγορά προϊόντος, συγκεντρώνουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες από εσάς, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ακριβή ταχυδρομική σας διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνων σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης, συγκεντρώνονται πληροφορίες για το ιστορικό των παραγγελιών σας μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή κάθε παραγγελίας μέσω του καταστήματος αυτού (περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, καθώς και αντίγραφα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν αποσταλεί στην επιχείρηση.
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για την αναγνώρισή σας ως πελάτη, για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, να σας παραδώσουμε τα προϊόντα, να διαχειριστούμε τις πληρωμές, να ανανεώσουμε τα στοιχεία του προφίλ σας στο αρχείο μας και γενικά τον λογαριασμό σας σε εμάς. Εφόσον παρέχετε ρητή προς τούτο συγκατάθεση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να σας στέλνουμε πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, email, μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο, ή μέσω οποιονδήποτε άλλων ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων, για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις εκδηλώσεις μας, προσφορές και υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας, έτσι ώστε να απευθυνόμαστε πιο προσωπικά σε εσάς.

Επιπρόσθετα, μπορεί να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, τις πωλήσεις και άλλες σχετιζόμενες με τη χρήση πληροφορίες που μπορεί να δώσουμε σε τρίτους κατά περίπτωση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Στα στατιστικά αυτά στοιχεία δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να σας ταυτοποιήσει προσωπικά.

Σκοποί της διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση της Φωτεινής Τσαγκάρη επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας, καθώς και μετά από την εκτέλεση αυτής, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, την αποστολή των νόμιμων παραστατικών πώλησης και την παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησης.
 • Για την επικοινωνία με τον τελικό καταναλωτή, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας ή της χρήσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου.
 • Για τη δημιουργία λογαριασμού του χρήστη, με σκοπό την παροχή σε αυτόν προσωποποιημένων υπηρεσιών, που θα λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις και τις επιλογές του, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή την αγορά προϊόντων του ιστοτόπου.
 • Για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της ή για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή για άλλους σκοπούς, εφόσον βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας και κατά το μέτρο που η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.
 • Για να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας, εφόσον έχετε ρητώς δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας (εγγραφή στο newsletter της επιχείρησης).

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την επιχείρηση. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εάν είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθούμε με δικαστικές, νομικές, κανονιστικές, λογιστικές, ελεγκτικές ή φορολογικές απαιτήσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση αυτή. 

Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα

Ως χρήστες / υποκείμενα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ): Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. 
 • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει η επιχείρησή μας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιχείρησής μας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
 • Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό.

Για οποιοδήποτε θέμα ο χρήστης / το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιχείρησης, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την επιχείρηση παραβιάζει τα δικαιώματα σας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.


Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την ατομική επιχείρηση της Φωτεινής Τσαγκάρη, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ίδια, για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Πολιτική cookies (ιχνηλατών)

Ο όρος «cookie» ή ιχνηλάτης αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας για τη λειτουργία του ιστότοπου και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Οι βασικές διακρίσεις των cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο, είναι α) Session cookies – τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης, και β) Persistent cookies – που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη για καθορισμένο χρονικό διάστημα (λεπτά, ημέρες ή αρκετά χρόνια).

Για την τοποθέτηση ενός ιχνηλάτη σε τερματική συσκευή απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι ιχνηλάτες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης  είναι εκείνοι που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης.
Ενδεικτικές κατηγορίες ιχνηλατών (cookies και συναφών τεχνολογιών) που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση είναι όσοι είναι απαραίτητοι:

 • για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, όπως το «καλάθι αγορών»
 • για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (επαλήθευση ταυτότητας)
 • για την ασφάλεια του χρήστη
 • για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου
 • για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, αφού έχετε ειδοποιηθεί και έχετε συναινέσει σε αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται τα απολύτως απαραίτητα cookies – σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Έχετε ευρεία διακριτική ευχέρεια να αποδέχεστε, να ελέγχετε ή/ και να διαγράφετε cookies. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των cookies εκτός από τα απολύτως απαραίτητα (λειτουργικά/ λειτουργικά και τεχνικά cookies), για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Η λειτουργία της Ιστοσελίδας δεν θα επηρεαστεί σημαντικά εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση των μη αυστηρά απαραίτητων cookies σε αυτή την Ιστοσελίδα. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες σε σχέση με την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο και ορισμένες από τις λειτουργίες του ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ιχνηλάτη ή κατηγορία ιχνηλατών ιδίου σκοπού και συγκεκριμένα προκειμένου να διαπιστώσετε τα είδη cookies που χρησιμοποιούνται (με αναφορά στη διάρκεια λειτουργίας, την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας, των αποδεκτών ή κατηγοριών αποδεκτών των δεδομένων), σας προτρέπουμε να μελετήσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο οικείο αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο παρέχεται ειδική ενημέρωση.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική Cookies. Πριν από κάθε περιήγηση στον ιστότοπο και πριν από κάθε χρήση των υπηρεσιών αυτού, καλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο αυτό για να ελέγξετε πιθανές αλλαγές στην Πολιτική Cookies. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την αποθήκευση και τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

0
This site is registered on wpml.org as a development site.